AFLD indgår aftale med TO-Plus om nyt vejeprogram baseret på Microsoft Business Central.

Siden 1975 har AFLD I/S, der er et fælleskommunalt interessentskab, opbygget en stærk og bred kompetence inden for affaldshåndtering. I dag varetager AFLD en bred vifte af affaldsrelaterede opgaver for Billund, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Varde kommune.

Den nye Microsoft Business Central-vejeløsning fra TO-Plus kommer til at håndtere affald og genbrugsmaterialer på de to anlæg i Fasterholt og Tarm samt de to omlasterstationer i Nybro og Ringkøbing.

En del af den nye vejeløsning indeholder en avanceret mobil vejeapp, som bl.a. skal bruges til modtagekontrol og ændringer af fraktioner samt registrering af vægtdata ud fra gummigeder.

En stor ændring, der er sket med det nye Business Central-vejeprogram, er, at rapporteringen til Miljøstyrelsen er godt en del mere enkel og med en bedre struktur i datamodellerne. Det samme gælder for rapportering af farligt affald og for madaffald.

AFLD erstatter det nuværende NAV-vejeprogram fra TO-Plus med et Business Central-vejeprogram til august 2022.