Dansk Natursten tager ny avanceret læsseapp i brug i deres gummigeder

Dansk Natursten A/S er leverandør til store dele af byggeindustrien. Kerneområderne er granit til beton- og asfaltindustrien, jernbaneskærver til jernbaner, pyntesten og specialgranit samt kystsikringssten til sikring af vores danske kyster. Dansk Natursten har 11 lagerpladser i Danmark, hvorfra kunder betjenes med stenprodukter.

I læsseappen er det muligt for førerne af gummigederne at registrere alle vejedata, der er tilknyttet salgsordrer i den administrative løsning, op oprette nye vejeordrer i læsseappen. Førerne af gummigederne får kun vist de ordrer, som er relevant for den enkelte plads, så det er hurtig og nemt at få overblikket for førerne af gummigederne.

Læsseappen kan både afvikles på en tablet, mobil eller på en PC og har et brugerinterface baseret på nyeste Microsoft teknologi. Der er også mulighed for udskrift fra læsseappen, så kundens chauffør kan få en vejekvittering med sig. Hvis læsseappen kombineres med Microsoft Business Central-vejeløsning fra TO-Plus, er der derudover næsten uanede muligheder for at registrere forskellige typer af vejedata og sende vejekvitteringer m.v. til kunder og øvrige interessenter.