Privatlivspolitik

Privatlivs politik

  1. Indledning

1.1 Ved at benytte hjemmesiden to-plus.dk og tilknyttede tjenester samtykker du til, at TO-Plus A/S behandler dine personoplysninger i henhold til persondata- og cookiepolitik (herefter ”Politik”).

1.2 Denne Politik gælder for alle TO-Plus A/S brugere og kunder. TO-Plus A/S kan til enhver tid ændre denne Politik, hvilket TO-Plus A/S vil informere brugere om.

  1. Dataansvar

TO-Plus A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

2.2 Vi indsamler og behandler persondata som et naturligt led i driften af to-plus.dk samt udsendelse af eventuelle nyhedsmails og har derfor vedtaget denne Politik. Den fortæller dig, hvordan vi behandler de persondata, vi indsamler og bruger, når du anvender vores tjenester

2.3 Vi sikrer en fair og transparent databehandling. Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke persondata vi behandler om dig og til hvilket formål. Du stiller dine persondata til rådighed ved tilmelding til nyhedsmail.

2.4 Kontaktoplysninger Hvis du gerne vil i kontakt med os, er vores kontaktoplysninger:

TO-Plus A/S
Ågade 16
7800 Skive
CVR-nr.: 32941613
Telefon: 9696 4212
E-mail: bogholderi@to-plus.dk

  1. Behandling af personoplysninger

3.1 Brug af hjemmeside uden tilmelding til tjenester.
Det er muligt for dig at anvende hjemmesiden uden, at vi indsamler oplysninger om dig som beskrevet i de følgende afsnit. . Du skal dog være opmærksom at hjemmesiden anvender cookies, hvorfor en de-aktivering heraf kan nedsættes vores hjemmesides funktionalitet. Du kan læse mere om cookies nedenfor i afsnit 6.

3.2 Når du tilmelder dig tjenester på hjemmesiden eller kontakter os.
Vi anvender persondata om dig for at levere vores tjenesteydelser til dig, forbedre vores service og sikre kvalitet i vores tjenester samt i vores kontakt med dig
De persondata, vi anvender, omfatter navnlig:
– Almindelige persondata i form af kontaktoplysninger
– Oplysninger, der indgår i henvendelser til os.
TO-Plus A/S indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om vores brugere eller kunder.

3.3 Indsamling og opbevaring af dine persondata.
Vi indsamler og opbevarer dine persondata i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Behandlingen sker, når vi har brug for at:
– Administrere din relation til os
– Opfyldelse af din anmodning om særlige tjenester
– Forbedring af vores tjenester
– Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig.
Du kan læse om de enkelte tjenester i det følgende. Vi bestræber os altid på at overholde de generelle principper, som er beskrevet efter de enkelte tjenester.

3.4 Nyhedsbrev
Du kan på vores hjemmeside tilmelde dig vores nyhedsbrev. Du vil altid kunne framelde dig denne service i hver henvendelse.
Vi benytter servicen Mailchimp, til at udsende vores nyhedsbreve. Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev vil der således ske videregivelse af dit navn og e-mailadresse til Mailchimp.
Vi har indgået en databehandleraftale med Mailchimp for at sikre vores data.
Vi anvender en teknologi fra Mailchimp, hvor vi kan se hvis du har klikket på et af vores links i vores nyhedsmail. Vi anvender kun oplysningerne til statiske formål.

  1. Behandling af personoplysninger

4.1 Videregivelse af personoplysninger til samarbejdspartnere
Vi benytter kun databehandlere som giver de fornødne garantier for at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen vil overholde relevante krav i gældende databeskyttelseslovgivning, inkl. beskyttelsen af den registreredes rettigheder.

4.2 Behandling af relevante persondata
Vi behandler kun persondata om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type persondata om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere persondata, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

4.3 Behandling af nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type persondata, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift, fx bogføringslovgivning. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

4.4 Kontrol og opbevaring af dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata. Da vores tjenester er afhængig af, at dine persondata er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 2.4 til at meddele os dine ændringer.

4.5 Sletning af persondata.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine persondata.
Vi opbevarer personoplysninger, som vi efter lovgivningen, er forpligtet til at opbevare, fx som følge af bogføringslovgivningen.
Ved afmelding af nyhedsmail bliver man automatisk slettet fra vores database.

4.6 Tilmelding af nyhedsbrev
Ved tilmelding af nyhedsbrev giver du os samtykke til at behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 2.4, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Tilbagetrækning af samtykke berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

4.7 Videregivelse af persondata.
Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke.

  1. Sikkerhed

5.1 Vi beskytter dine persondata
Vi passer på dine persondata for at undgå, at de utilsigtet går tabt eller bliver ændret. Vi passer på dine persondato mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi anvender databehandlere i EU som opbevarer og behandler personoplysninger på vegne af TO-Plus A/S i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning.

  1. Cookies

Vores hjemmeside anvender ”cookies”, , der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.