Ressourcecenter Vejle (RCV) har i forbindelse med indvielse af det nye center valgt det nye Microsoft Business Central vejeprogram fra TO-Plus.

Den nye vejeløsning fra TO-Plus kommer til at fungere med to nye 24 meters vægte samt en ny 12 meters vægt fra Bjerringbro Vægte. Ved brovægtene etableres vejestandene med en programdel, som er optimeret til, at chauffører hurtigt og sikkert kan registrere deres affald og genbrugsmaterialer.

TO-Plus har en lang række kunder inden for affald, deponi og genbrug, herunder blandt andet AFLD, Reno Djurs og Odense Renovation benytter sig alle af vejeprogrammer fra TO-Plus. Med den nye udgave af vejeprogrammet får Ressourcecenter Vejle en ny og optimeret udgave, der særligt effektiviserer arbejdsprocesserne for både vejepersonalet og rapporteringen til Miljøstyrelsen.

Det kommende byggeri

Administrationsbygningen bliver DGNB-certificeret med guld. Derudover opføres byggeriet som et cirkulært byggeri, hvor alle materialer kan pilles fra hinanden igen og genanvendes i størst muligt omfang. Facader vil blandt andet blive opført i genanvendt plastik, kaldet Pretty Plastic, samt med oprindeligt kasserede teglmursten. Der skal udføres miljøvenlige installationer med sedumtag til opsamling af regnvand samt med solceller til egen energiproduktion.

Der opføres også værksteder, hvor borgerne kan låne værktøj og dermed selv reparere deres genbrug.

Rum til affald bliver nedgravet, ligesom alt affald både opbevares og håndteres indenfor. Hertil får pladsen et separat anlæg, hvor dagrenovation og det organiske affald håndteres, inden det enten brændes eller bliver til biogas.

Hele etableringen af Ressourcecenter Vejle sker med et øget fokus på miljøet, og at der skal bygges bæredygtigt med DGNB-certificering.

Fokus på genbrug og genanvendelse

Det kommende Ressourcecenter Vejle skal arbejde meget med øget genanvendelse, ny teknologi, direkte genbrug og mere indbydende og motiverende rammer for alle borgere. Genbrugspladsen vil blive placeret i centrum af byggeriet under et tag, hvor der i midten opføres et formidlingsområde med skiftende udstillinger, hvor det også er muligt for borgerne at komme med bagom for at se, hvad der præcist sker med affaldet.

Ressourcecenter Vejle skal skabe fremtidssikrede løsninger på affaldsområdet og derved være med til at bevare Vejle Kommune som førende inden for sortering og genanvendelse i Danmark. Med realiseringen af det nye Ressourcecenter Vejle bringes genanvendelse, genbrug og cirkulær økonomi til et helt nyt niveau.

Projektet har et byggeareal på ca. 19.000 m2 og indeholder følgende:

  • Administrationsbygning på 1.100 m2 på 1. sal.
  • Opvarmet genbrugscenter på 1.100 m2 i stueplan.

Ressourcecenter Vejle (RCV) har i forbindelse med indvielse af det nye center valgt det nye Microsoft Business Central vejeprogram fra TO-Plus.

Den nye vejeløsning fra TO-Plus kommer til at fungere med to nye 24 meters vægte samt en ny 12 meters vægt fra Bjerringbro Vægte. Ved brovægtene etableres vejestandene med en programdel, som er optimeret til, at chauffører hurtigt og sikkert kan registrere deres affald og genbrugsmaterialer.

TO-Plus har en lang række kunder inden for affald, deponi og genbrug, herunder blandt andet AFLD, Reno Djurs og Odense Renovation benytter sig alle af vejeprogrammer fra TO-Plus. Med den nye udgave af vejeprogrammet får Ressourcecenter Vejle en ny og optimeret udgave, der særligt effektiviserer arbejdsprocesserne for både vejepersonalet og rapporteringen til Miljøstyrelsen.

Det kommende byggeri

Administrationsbygningen bliver DGNB-certificeret med guld. Derudover opføres byggeriet som et cirkulært byggeri, hvor alle materialer kan pilles fra hinanden igen og genanvendes i størst muligt omfang. Facader vil blandt andet blive opført i genanvendt plastik, kaldet Pretty Plastic, samt med oprindeligt kasserede teglmursten. Der skal udføres miljøvenlige installationer med sedumtag til opsamling af regnvand samt med solceller til egen energiproduktion.

Der opføres også værksteder, hvor borgerne kan låne værktøj og dermed selv reparere deres genbrug.

Rum til affald bliver nedgravet, ligesom alt affald både opbevares og håndteres indenfor. Hertil får pladsen et separat anlæg, hvor dagrenovation og det organiske affald håndteres, inden det enten brændes eller bliver til biogas.

Hele etableringen af Ressourcecenter Vejle sker med et øget fokus på miljøet, og at der skal bygges bæredygtigt med DGNB-certificering.

Fokus på genbrug og genanvendelse

Det kommende Ressourcecenter Vejle skal arbejde meget med øget genanvendelse, ny teknologi, direkte genbrug og mere indbydende og motiverende rammer for alle borgere. Genbrugspladsen vil blive placeret i centrum af byggeriet under et tag, hvor der i midten opføres et formidlingsområde med skiftende udstillinger, hvor det også er muligt for borgerne at komme med bagom for at se, hvad der præcist sker med affaldet.

Ressourcecenter Vejle skal skabe fremtidssikrede løsninger på affaldsområdet og derved være med til at bevare Vejle Kommune som førende inden for sortering og genanvendelse i Danmark. Med realiseringen af det nye Ressourcecenter Vejle bringes genanvendelse, genbrug og cirkulær økonomi til et helt nyt niveau.

Projektet har et byggeareal på ca. 19.000 m2 og indeholder følgende:

  • Administrationsbygning på 1.100 m2 på 1. sal.
  • Opvarmet genbrugscenter på 1.100 m2 i stueplan.